E-Tüccar kelimesi hayatımıza yeni girmiş olsa da tüccar, evvela hepimizin hakim olduğu bir kavramdır diye düşünüyorum. Bu kavramın teknoloji ve internet ile harmanlanmış hali sadece uygulama prensipleri bakımından değişiklik göstermelidir. Tüccar; samimiyeti, iyi niyeti, saygınlığı ve dürüstlüğü bünyesinde taşıyan ve ticaretle uğraşan kimselere denir nihayetinde…

Dijital Pazarlama, teknik birçok gereklilik ister. Nihayetinde offline mecraların gereklilikleri neyse onlineda da o sağlanmalıdır ancak hitap noktası ve iletişimin bizzat kurulduğu varlık insandır. Henüz detay belirtmiyorum ancak dijital pazarlama açısından ne kadar çok gereklilik sağlanırsa o kadar çok insana ulaşılabileceği kaçınılmaz bir gerçekliktir ancak ulaşılan insanlar ile ticaretin nihayete erdirilmesi E-Tüccar olmak ile mümkün olacaktır.

Dijital Dönüşüm Alışveriş Alışkanlıklarımızı Değiştirdi!

Pandemi’nin etkisiyle hızlanan dijital dönüşüm süreci, alışkanlıklarımızı bir hayli değiştirdi. Getir Uygulaması’nın salgın öncesinde indirimler haricinde gereksiz görülüyor oluşu da buna verebileceğim en somut örnektir bence. Durum böyleyken hem satıcı hem de alıcı hala buna adapte olmaya çalışıyor. Bu süreçten kim karlı çıkıyor diye soracak olursanız eğer “bizzat iletişim kuran satıcı ve aldığı üründen emin olmak isteyen alıcı” diye cevaplayabilirim.

Eski günleri bir anımsadığımızda esnaf olarak tanımladığımız ticaret erbapları alıcıyla bizzat konuşur ve detaylı olarak ürününü açıklayıp ahbaplık kurarlardı. Bu da karşı tarafta hoş bir izlenim bırakır, ticaretin devamlılığı sağlanmış olurdu. Bu güveni kazanan esnaf ise tüccarlık yolunda rahat ilerleyebilirdi. Günümüzde de bunun dijitaldeki yorumlanışının karşılıklı fayda sağlayacağına ve markaların buna adapta olmasının gerekliliğine inanıyorum.

Satış öncesinde ve sonrasında muhatap bulunduran, feedbacki fazlasıyla önemseyen ve müşteriye özel fırsatlar sunabilen markalar geleceğe daha kolay ulaşabilecek dersem özetlemiş olurum sanırım.

Referans bir gazete haberim için linki kullanabilirsiniz!